setNonBlocking

Sets the Pty session to non-blocking mode

version(Posix)
void
setNonBlocking

Meta